خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

شهاب الدین شرف الادباء بن اسماعیل ترمذی، شاعر مشهور ایرانی در قرن ششم هجری است. اصل وی از ترمذ بود و شاعری وی هم در آن شهر شروع شد ولی بعدها در نواحی دیگر مانند مرو و بلخ و خوارزم، روزگار گذرانید و به مداحی سنجر اختصاص یافت. وقتی سنجر او را به رسالت نز...